Customer Lifetime Value là gì?

Là chỉ số đại diện cho tổng doanh thu mà khách hàng đem đến cho Shop trong suốt quá trình gắn bó với thương hiệu.

Giá trị vòng đời khách hàng dựa trên tổng tích lũy trung bình của tất cả các lần mua hàng của tất cả khách hàng, bao gồm cả những khách trung thành với thương hiệu và những khách không mua sắm thường xuyên.

Công thức tính Giá trị vòng đời khách hàng:

CLV= Giá trị đơn hàng trung bình x Tần suất mua hàng trung bình x Vòng đời của khách hàng

Trong đó:

Giá trị đơn hàng trung bình (AOV): giá trị trung bình 1 đơn hàng.

Tần suất mua hàng trung bình (APF)= Tổng đơn hàng/ Số khách hàng duy nhất

Vòng đời của khách hàng = Tổng số năm khách mua hàng/Số khách hàng duy nhất

Dựa vào công thức trên, mọi người thử áp dụng vào Power BI để tính Giá trị vòng đời khách hàng gắn bó với Shop trong 3-4 năm gần nhất xem thế nào?

Mình tạm thời chưa đưa ra công thức trong Power BI để ACE tự thực hành xem sao nhé.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

Kênh Youtube: Trà Bô Lang Thang

Xem thêm các bài viết về TMĐT tại Website Vuminhtra

Dịch vụ chat chăm sóc khách hàng BLUECS

Cộng đồng Thương mại điện tử BLUEZ

Mọi người cũng xem thêm:

Hướng dẫn tạo bảng Map cho dữ liệu bán hàng Shopee trong Power BI

Trình bày báo cáo bán hàng Shopee bằng Power BI Visualization

Chỉ số SLOVE là gì? Shopee yêu hay ghét shop bạn

Hướng dẫn làm sạch dữ liệu File quảng cáo Shopee

Hướng dẫn làm sạch dữ liệu File SHOPEE_SKU

Hướng dẫn tính doanh thu Shopee cùng kỳ và lũy kế