Để có thể phân tích hiệu quả bán hàng Shopee trên cơ sở so sánh với Tiktok Shop trong 1 thời kỳ cụ thể, chúng ta cần phải tạo được liên kết giữa 2 bảng Data là Shopee_Order và Tiktok_Order với các điều kiện lọc sử dụng được cho cả 2 Bảng số liệu như

 • Lọc theo thời gian: năm/tháng/ngày/giờ
 • Lọc theo trạng thái đơn hàng
 • Lọc theo từng Shop

Tuy nhiên, khi tạo liên kết giữa 2 bảng Data này chúng ta sẽ gặp phải những khó khăn nhất định trong việc đồng bộ dữ liệu giữa 2 sàn:

 • Trạng thái đơn hàng khác nhau: Tiktok thì dùng tiếng Anh, còn Shopee tiếng Việt
 • Phân chia ngành hàng khác nhau: Tiktok tiếng Anh, Shopee thì không có dữ liệu trong File Order
 • Format File đơn hàng khác nhau
 • Format về Tỉnh/Thành phố khác nhau: thông tin tỉnh thành trong File đơn hàng Tiktok thì có cả không dấu và có dấu, cách viết tên Thành phố cũng khác hẳn Shopee (ví dụ: Hà Nội, Ha Noi, Thành Phố Hà Nội)

Vậy, để có thể tạo được liên kết giữa 2 bảng Data này chúng ta phải nghĩ tới 1 phương án thỏa mãn:

 • Bảng Lookup chứa tất cả thông tin về đơn hàng, trạng thái đơn hàng, ngày giờ, tỉnh thành của cả 2 Bảng Data trên.
 • Đồng bộ cách phân loại trạng thái đơn hàng trên Tiktok và Shopee
 • Đồng bộ phân loại ngành hàng của từng sản phẩm
 • Có thêm điều kiện lọc theo từng Shop

Do quá trình tạo Liên kết này phức tạp hơn so với phân tích dữ liệu trên Shopee nên mình chia sẻ hướng thực hiện bằng hình ảnh minh họa bên dưới để ACE tìm hiểu và thực hành trước.

Phần 2 bài viết này mình sẽ viết chi tiết về cách tạo các bảng Lookup giải quyết được các khó khăn ở trên. Hi vọng sẽ giúp ích được gì đó cho các ACE đang gặp vướng mắc.

Kênh Youtube: Trà Bô Lang Thang

Xem thêm các bài viết về TMĐT tại Website Vuminhtra

Dịch vụ chat chăm sóc khách hàng BLUECS

Cộng đồng Thương mại điện tử BLUEZ

Mọi người cũng xem thêm:

Hướng dẫn tải dữ liệu bán hàng Tiktok Shop

Bán hàng trên Tiktok Shop 1 giờ được 500 đơn, bạn có Fomo?

Facebook sắp trở thành Tiktok Thứ Hai

Sổ tay kinh doanh dành cho Nhà bán hàng trên Tiktok