Một Số Công Thức Nâng Cao Cho Bảng Dữ Liệu Bán Hàng SHOPEE_ORDER

  • Tính doanh thu cùng kỳ năm trước
  • Tính doanh thu lũy kế theo tháng
  • Tính doanh thu lũy kế cùng kỳ năm trước
  • Biểu đồ so sánh doanh thu kỳ này và kỳ trước
  • Biểu đồ doanh thu lũy kế

Minh xin gợi ý 1 số công thức tính dưới đây để các Nhà bán hàng tự thực hành trên Power BI. Sau khi đã tính dược doanh thu lũy kế chúng ta có thể thực hiện các biểu đồ so sánh hiệu quả bán hàng Shopee qua các thời kỳ khác nhau.

Doanh Thu Lũy Kế = CALCULATE(SUM(NP_ORDER[Tổng giá trị đơn hàng (VND)]),FILTER(ALLSELECTED(‘CALENDAR'[Date]),’CALENDAR'[Date]<=MAX(‘CALENDAR'[Date])))

Doanh Thu Cùng Kỳ Năm Trước = CALCULATE(SUM(NP_ORDER[Tổng giá trị đơn hàng (VND)]),SAMEPERIODLASTYEAR(‘CALENDAR'[Date]))

Sale lũy kế 3 tháng = CALCULATE(SUM(NP_ORDER[Tổng giá trị đơn hàng (VND)]),DATESINPERIOD(‘CALENDAR'[Date],LASTDATE(‘CALENDAR'[Date]),-3,MONTH))

Sale lũy kế cùng kỳ năm trước = CALCULATE([Sale lũy kế 3 tháng],SAMEPERIODLASTYEAR(‘CALENDAR'[Date]))

Trong đó:

CALENDAR [Date] là bảng tính Thời gian tạo thêm hoặc sử dụng Bảng tính SALEDAY đã có

NP_ORDER: chính là Bảng dữ liệu SHOPEE_ORDER mọi người tự thay tên vào.

Kênh Youtube: Trà Bô Lang Thang

Xem thêm các bài viết về TMĐT tại Website Vuminhtra

Dịch vụ chat chăm sóc khách hàng BLUECS

Cộng đồng Thương mại điện tử BLUEZ

Mọi người cũng xem thêm:

Trình bày báo cáo bán hàng Shopee bằng Power BI Visualization

Chỉ số SLOVE là gì? Shopee yêu hay ghét shop bạn

Hướng dẫn làm sạch dữ liệu File quảng cáo Shopee

Hướng dẫn làm sạch dữ liệu File SHOPEE_SKU