Chỉ số SLOVE Shopee là phương pháp đo lường tỷ lệ giữa số tiền Shopee hỗ trợ cho shop và trợ giá cho khách hàng của shop so với số tiền shop bạn phải trả cho Shopee. Chỉ số SLOVE càng cao chứng tỏ số tiền Shopee hỗ trợ cho shop bạn càng nhiều khi so sánh với số tiền bạn phải trả cho Shopee. Chỉ số này mình phát hiện ra trong quá trình sử dụng Power BI để phân tích hoạt động kinh doanh và chi phí của shop mình. Chỉ số này càng cao chứng tỏ Shopee đang rất “yêu” shop bạn.
Công thức tính chỉ số SLOVE Shopee như sau:
SLOVE Shopee = (Tổng tiền Shopee hỗ trợ) / (Tổng phí Shop phải trả Shopee)
Tổng tiền Shopee hỗ trợ bao gồm: tổng mã giảm giá của Shopee + Hoàn xu + Tổng tiền được Shopee trợ giá + Tổng tiền Shopee trợ phí ship.
Tổng phí shop phải trả Shopee bao gồm: Phí dịch vụ + Phí thanh toán + Phí cố định + Phí quảng cáo.
Điểm SLOVE Shopee được phân loại như sau:
SLOVE < 0,5: Shopee ghét
0.5 < SLOVE < 1: Trên tình bạn dưới tình yêu
1 < SLOVE < 2: Mặn nồng
2< SLOVE: Đắm say
Như vậy, sử dụng Power BI bạn có thể xem chi tiết được chỉ số SLOVE tại từng thời điểm như ngày sale lớn Spikeday, minispike day hay ngày thường có sự khách nhau thế nào. Hoặc có thể xem tháng nào trong năm thì chỉ số SLOVE cao nhất, tháng nào thấp nhất. Từ đó có thể tìm cách tối ưu chỉ số SLOVE.
Trong bài tới mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính chỉ số SLOVE bằng Power BI. Tương tự, các bạn cũng có thể tính được các chỉ số tương tự trên Tiki và Lazada như TLOVE hay LLOVE.
Để cập nhật kiến thức và giao lưu chia sẻ, mời bạn tham gia:

Cộng đồng phân tích dữ liệu Shopee

Kênh Youtube: Trà Bô Lang Thang

Xem thêm các bài viết về TMĐT tại Website Vuminhtra

Dịch vụ chat chăm sóc khách hàng BLUECS

Cộng đồng Thương mại điện tử BLUEZ

Các bài viết liên quan:

Cộng đồng phân tích số liệu Power BI Shopee

Hướng dẫn làm sạch dữ liệu File Shopee_Ads