Từ File dữ liệu đơn hàng SHOPEE_ORDER kết hợp với Bảng tính Location của các tỉnh, chúng ta có thể tiến hành phân tích dữ liệu bán hàng Shopee tracking theo từng tỉnh cụ thể. ACE có thể kết hợp với 1 số chỉ số bên dưới để phân tích doanh thu theo:

  • Doanh Thu theo từng tỉnh/thành phố
  • Tỷ lệ hoàn theo từng tỉnh
  • Phí ship theo từng tỉnh
  • Thời gian hoàn thành đơn hàng theo từng tỉnh
  • Tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng theo từng tỉnh
  • Doanh thu theo từng khu vực
  • Top các tỉnh có thu doanh cao nhất
  • Top các tỉnh đặt nhiều đơn hàng nhất

Dưới đây là hướng dẫn các bước để đưa Bản đồ định vị theo Tỉnh vào Báo cáo bán hàng Shopee trong Power BI:

Bước 1: Tải bảng dữ liệu Danh Sách Các Tỉnh vào Power BI

Bước 2: Tạo liên kết giữa Bảng Data SHOPEE_ORDER với Bảng Lookup Danh Sách Các Tỉnh.

Bước 3: Trong phần Visualizations, Click chọn thẻ MAP

Bước 4: Kéo dữ liệu Longtitude, Latitude trong Bảng Danh Sách Các Tỉnh và các Vị trí tương ứng Longtitude và Latitude. Kéo dữ liệu Tổng Doanh Thu trong Bảng SHOPEE_ORDER vào vị trí Bubble Value.

Chú ý: Vào Option >> Preview Features >> Shape map visual để bật chế độ Bản đồ theo kinh độ và vĩ độ. Sau khi bật xong thì tắt Power BI và mở lại.

Danh Sách Bản Đồ Hành Chính Các Tỉnh Thành Việt Nam

Kênh Youtube: Trà Bô Lang Thang

Xem thêm các bài viết về TMĐT tại Website Vuminhtra

Dịch vụ chat chăm sóc khách hàng BLUECS

Cộng đồng Thương mại điện tử BLUEZ

Mọi người cũng xem thêm:

Trình bày báo cáo bán hàng Shopee bằng Power BI Visualization

Chỉ số SLOVE là gì? Shopee yêu hay ghét shop bạn

Hướng dẫn làm sạch dữ liệu File quảng cáo Shopee

Hướng dẫn làm sạch dữ liệu File SHOPEE_SKU

Hướng dẫn tính doanh thu Shopee cùng kỳ và lũy kế