Subscribe Now
Trending News
Thương mại điện tử

SHOPEE hoàn miễn phí 15 ngày trả hàng đơn giản là do không còn nhu cầu, không thích nữa có hiệu lực từ 8.3. Liệu Sàn có ép Seller quá đáng ? 

Hôm trước có bạn hỏi mình việc hoàn miễn phí 15 ngày trả hàng đơn giản là do không còn nhu cầu, không thích nữa có hiệu lực từ 8.3. Liệu Sàn có ép Seller quá đáng ? ————————– Có thể một số seller bị…