Tóm tắt Shopee Q3/2024 Order tăng 13% YoYGMV Tăng 5% YoYChi phí cho sales&Marketing (Voucher/subsidise … ) Tăng x2 $423M->$861M nên lỗ tí teo -> Seller nào thấy bán được nhiều ko phải mình giỏi đâu mà Shopee Gồng lỗ trợ giá đấy————Mình tóm tắt…