Douyin và Kuaishou, hai nền tảng video ngắn hàng đầu của Trung Quốc, đang tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng thương mại điện tử. Trong số đó, ByteDance’s Douyin E-Commerce gần đây đã thử nghiệm dịch vụ “Jisuda” (tiếng Trung có nghĩa…