Hiện tại Tiktok Shop cho phép tải file dữ liệu đơn hàng trong thời gian 6 tháng gần nhất. Để có thể phân tích được tổng tiền phí phải trả Tiktok Shop cũng như Tổng chi phí trợ giá của Tiktok Shop cho người mua, chúng ta cần tải dữ liệu bán hàng của shop xuống và sử dụng Power BI để phân tích đánh giá. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào đường link https://seller-vn.tiktok.com/ và tiến hành đăng nhập. Có thể sử dụng Số điện thoại hoặc email để đăng nhập.

Bước 2: Xác minh checkpoint bằng cách chọn 2 biểu tượng giống nhau từ các dữ liệu Tiktok Shop yêu cầu

Bước 3: Vào mục Đơn hàng >> Quản lý đơn hàng >> Tất cả đơn hàng >> Xuất đơn hàng

Bước 4: Chọn thời gian đơn hàng được tạo >> Chọn mốc thời gian 6 tháng gần nhất >> Dạng file CSV >> Xuất File

Bước 5: Sử dụng phần mềm Power BI để phân tích dữ liệu bán hàng Tiktok Shop

Trên đây là 5 bước hướng dẫn tải dữ liệu File bán hàng Tiktok Shop trong khoảng thời gian tối đa 6 tháng. Khi có dữ liệu chúng ta tiền hành phân tích các loại phí cũng như trợ giá từ Tiktok Tok để đánh giá hiệu quả.

Kênh Youtube: Trà Bô Lang Thang

Xem thêm các bài viết về TMĐT tại Website Vuminhtra

Dịch vụ chat chăm sóc khách hàng BLUECS

Cộng đồng Thương mại điện tử BLUEZ

Mọi người cũng xem thêm:

Bán hàng trên Tiktok Shop 1 giờ được 500 đơn, bạn có Fomo?

Facebook sắp trở thành Tiktok Thứ Hai

Sổ tay kinh doanh dành cho Nhà bán hàng trên Tiktok