Một trong những vấn đề được quan tâm nhất hiện nay là Tỷ lệ hoàn đơn trên Tiktok Shop tưởng là cao hay cao không tưởng? Tốt nhất là Shop hãy tự tính ra tỷ lệ của mình dựa vào số liệu bán hàng trên Tiktok Shop và Phân tích các lý do tại sao tỷ lệ hủy đơn và tỷ lệ hoàn lại cao. Thực tế, 1 số brand đã xây dựng được tệp khách hàng chất lượng thì tỷ lệ hoàn trên Tiktok Shop cũng chỉ ngang Shopee thôi (2-3%). Dưới đây là công thức tính 2 chỉ số này trong Power BI:

Tỷ lệ hủy = [Số đơn hủy]/COUNT(‘DATA Chung (2)'[Order ID])

Tỷ Lệ Hoàn = [Số Đơn Hoàn]/COUNT(‘DATA Chung (2)'[Order ID])

Trong đó:

Số đơn hủy = CALCULATE(COUNT(‘DATA Chung (2)'[Order ID]),FILTER(‘DATA Chung (2)’,’DATA Chung (2)'[Order Status]=”Canceled”))

Số Đơn Hoàn = CALCULATE(COUNT(‘DATA Chung (2)'[Order ID]),FILTER(‘DATA Chung (2)’,AND(‘DATA Chung (2)'[Order Status]=”Canceled”,’DATA Chung (2)'[Shipped Time]<>BLANK())))

Lưu ý:

  • DATA Chung (2): Bạn thay bằng tên Bảng dữ liệu File đơn hàng Tiktok Shop của Shop bạn.
  • Trước khi tính số đơn hoàn và số đơn hủy, Shop cần lọc đi dữ liệu các mã đơn hàng trùng nhau vì 1 đơn hàng gồm nhiều sản phẩm bị tách thành nhiều dòng có cùng mã đơn hàng.
  • Sau khi đã làm sạch dữ liệu File đơn hàng thì bạn nên duplicate Bảng data đó ra rồi mới lọc trùng đơn vì khi lọc trùng đơn tổng giá trị đơn hàng sẽ bị giảm đi. Do đó vẫn phải sử dụng dữ liệu doanh thu của file Data ban đầu chưa lọc trùng mã đơn hàng.

Chúc các Shop nghìn đơn cuối tuần này!

Mời bạn xem thêm các bài viết tại:

Kênh Youtube: Trà Bô Lang Thang

Xem thêm các bài viết về TMĐT tại Website Vuminhtra

Dịch vụ chat chăm sóc khách hàng BLUECS

Cộng đồng Thương mại điện tử BLUEZ

Xem các chủ đề liên quan tại:

Bán hàng trên Tiktok Shop 1 giờ được 500 đơn, bạn có Fomo?

Facebook sắp trở thành Tiktok Thứ Hai

Sổ tay kinh doanh dành cho Nhà bán hàng trên Tiktok

Hướng dẫn tải dữ liệu bán hàng trên Tiktok Shop