Từ các số liệu bán hàng trong File Ví Shopee tải về, sử dụng Power BI chúng ta có thể theo dõi được 1 số chỉ số sau:

  • Tổng tiền Shopee đã trả Shop vào số dư ví Shopee
  • Tổng số đơn đã thanh toán
  • Số tiền trung bình 1 ngày Shopee thanh toán
  • Giá trị thanh toán 1 đơn hàng trung bình sau khi đã trừ tất cả các phí
  • Tổng số tiền Shop đã rút về tài khoản
  • Số tiền trong ví Shopee shop có thể rút về.

Dựa trên thông tin bên trên, chủ shop có thể sử dụng cho 1 số hoạt động sau:

– Tiền vốn lưu động duy trì tối thiểu: dựa trên số tiền Shopee thanh toán trung bình 1 ngày và số ngày trung bình hoàn thành 1 đơn hàng để tính ra số vốn lưu động tối thiểu cần duy trì.

Tiền vốn tối thiểu = [Số tiền Shopee thanh toán trung bình 1 ngày] x [Số ngày trung bình hoàn thành đơn hàng]

Số ngày trung bình hoàn thành đơn hàng = DATEDIFF([Ngày đặt hàng],[Ngày hoàn thành đơn hàng],DAY)+1

– Theo dõi số tiền đã rút về TK ngân hàng, số tiền trong ví có thể rút

– Theo dõi số đơn hàng thành công đã được thanh toán so sánh với tổng đơn hàng đã được thanh toán. Nếu thấy sự chênh lệch lớn thì chuyển qua mốc thời gian tuần hoặc ngày để phân tích sự chênh lệch.

Chú ý:

Cột Thanh Toán trong File Ví Shopee bao gồm số dư Shopee trả shop và Số tiền shop rút về tài khoản ngân hàng.

Tiền vốn lưu động duy trì tối thiểu: các shop tự đưa ra hệ số phù hợp với mô hình kinh doanh. Mình sử dụng hệ số bằng đúng số ngày hoàn thành đơn hàng để phòng trường hợp Shop không còn tiền mặt thì mình lấy tiền vốn tối thiểu ra để nhập hàng.

Kênh Youtube: Trà Bô Lang Thang

Xem thêm các bài viết về TMĐT tại Website Vuminhtra

Dịch vụ chat chăm sóc khách hàng BLUECS

Cộng đồng Thương mại điện tử BLUEZ

Mọi người cũng xem thêm:

Trình bày báo cáo bán hàng Shopee bằng Power BI Visualization

Chỉ số SLOVE là gì? Shopee yêu hay ghét shop bạn

Hướng dẫn làm sạch dữ liệu File quảng cáo Shopee

Hướng dẫn làm sạch dữ liệu File SHOPEE_SKU

Hướng dẫn tính doanh thu Shopee cùng kỳ và lũy kế