Link đến Spotify Trà Bô – 001 -> https://open.spotify.com/episode/7FdKhwb3ONjiRPemKls6Kh?si=F1pz3XjgR9uCGZXKuvmkcQ

————-

Trà Bô, 2021

Khi share bài viết bạn nhớ cần post link nguồn và nhắn vào Zalo này -> https://zalo.me/g/ojjwlw410