Livestream trên group Lập nghiệp với Shopee

https://www.facebook.com/groups/LapnghiepvoiShopee/permalink/3735833493205554

————-

Trà Bô, 2021

Khi share bài viết bạn nhớ cần post link nguồn và nhắn vào Zalo này -> https://zalo.me/g/ojjwlw410