(CÁC LOẠI HÀNG HÓA CẤM NHẬP KHẨU) –> NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 12/2006/NĐ-CP

Thủ tục và các quy định về hàng hóa nhập khẩu riêng cho từng loại -> Nghị định 187/2013
Tra cứu HS CODE ( xác định thuế nhập khẩu ưu đãi VN-TQ khi có CO ) -> Link download File EXCEL