CHUYÊN ĐỀ: THẺ XANH TÀI CHÍNH Tập 5: Giải pháp quản lý tài chính hiệu quả khi kinh doanh trực tuyến mùa Tết, với sự tham gia của:  Bà Nguyễn Quỳnh Nga – Giám đốc Phân khúc khách hàng, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt…