Bản “dịch vội” của nhóm admin Cộng đồng Genz Kiếm tiền Tiktok Shop từ tài liệu chính thức tiếng Trung do Tiktok phát hành tháng 7/2021. Bản dịch này chỉ sử dụng nội bộ và phi thương mại trong Cộng đồng, nhằm mang đến cái nhìn cơ bản nhất về Thương mại điện tử hứng thú / TMĐT Tiktok. Do thời gian và nguồn lực hạn chế, bản dịch này còn nhiều sai sót, đọc giả nên đối chiếu với bản gốc để đảm bảo tính chính xác.

Năm 2021 là một năm phát triển nhanh chóng của TMĐT Tiktok. Trong năm nay, hệ sinh thái TMĐT Tiktok đã phát triển và cải thiện nhanh chóng. Từ những người nổi tiếng đến các tổ chức và nhà cung cấp dịch vụ, một số lượng lớn các đối tác sinh thái đón nhận Tiktok với tinh thần cởi mở. Mô hình TMĐT mới mang lại sức sống cho TMĐT Tiktok. TMĐT Tiktok là cơ hội mới để tăng trưởng kinh doanh, nhưng cũng là thách thức mới đối với chuyển đổi kinh doanh: phân phối nội dung phi tập trung mang lại logic tăng trưởng mới, tài nguyên sinh thái đa dạng đòi hỏi những ý tưởng mới để vận hành kinh doanh và môi trường kinh doanh mới cũng đặt ra những yêu cầu về điều chỉnh cơ cấu tổ chức của các nhà bán hàng.

“Sổ tay kinh doanh dành cho nhà bán hàng TMĐT Tiktok” nhằm giúp người bán hiểu mô hình mới của TMĐT Tiktok, nắm vững các phương pháp kinh doanh và tìm ra con đường phát triển của riêng họ. Nếu bạn đang có kế hoạch tham gia vào hoạt động kinh doanh TMĐT Tiktok hoặc bạn là một doanh nhân mới đang trong giai đoạn khám phá, thì cuốn sổ tay này sẽ cung cấp cho bạn sự trợ giúp sau:

Đầu tiên, Sổ tay kinh doanh có thể giúp bạn hiểu được bức tranh toàn cảnh về TMĐT Tiktok. Trong chương đầu tiên, bạn có thể hiểu chính xác hơn về TMĐT và nắm vững triết lý kinh doanh của hình thức TMĐT mới mà bạn quan tâm. Bạn cũng có thể tìm hiểu loại nhóm bạn cần xây dựng để vận hành tốt TMĐT Tiktok và những công cụ sản phẩm nào có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả kinh doanh TMĐT Tiktok.

Thứ hai, “Sổ tay kinh doanh” có thể hướng dẫn bạn xây dựng vị thế cơ bản của TMĐT Tiktok. Trong chương thứ hai của sách hướng dẫn, bạn có thể tìm hiểu về vị trí người bán “Cửa hàng, tài khoản”, đồng thời hiểu các yếu tố cốt lõi và điểm chính của hoạt động TMĐT Tiktok từ bốn khía cạnh hàng hóa, nội dung, dịch vụ và quảng cáo. Nó sẽ xuyên suốt hoạt động của TMĐT Tiktok từ đầu đến cuối, và trở thành “nguyên tắc cơ bản” để vận hành tốt TMĐT Tiktok.

Ngoài ra, “Sổ tay kinh doanh” sẽ được đưa ra với bốn khía cạnh kinh doanh chính của FACT, và câu hỏi về “cách thực hiện” sẽ được trả lời chi tiết. Trong chương thứ ba đến chương thứ sáu của sách hướng dẫn, chúng tôi sẽ mang đến một khung hoàn chỉnh về cách bố trí hoạt động của từng mặt trận, đồng thời cung cấp các ý tưởng và phương pháp cụ thể để tối ưu hóa hoạt động. Chúng tôi hy vọng rằng “Sổ tay Kinh doanh” này có thể giúp các doanh nhân và bạn bè hiểu biết có hệ thống hơn về TMĐT Tiktok, nắm vững các phương pháp kinh doanh và ý tưởng tăng trưởng chính xác, và cuối cùng có được một mô hình kinh doanh lành mạnh mới nhanh chóng và lâu dài.

🔗 CHƯƠNG I – Nhận biết cơ bản và chuẩn bị tổ chức cho TMĐT Tiktok

 1. Nhận biết về TMĐT hứng thú
 2. Tìm hiểu con đường kinh doanh của TMĐT Tiktok
 3. Xây dựng đội ngũ kinh doanh TMĐT Tiktok
 4. Hiểu về sản phẩm nền tảng (tháng 7 năm 2021)

🔗 CHƯƠNG II – Xây dựng trận địa kinh doanh cơ bản cho người bán

 1. Trận địa kinh doanh thống nhất Tài khoản và Shop TMĐT Tiktok
 2. Cung ứng sản phẩm tốt
 3. Làm nội dung hay
 4. Nâng cao chất lượng dịch vụ
 5. Hiểu về đầu tư quảng cáo

🔗 CHƯƠNG III – Trận địa tự vận hành

 1. Các yếu tố cốt lõi của bán hàng phát sóng trực tiếp tự vận hành
 2. Con đường phát triển của trận địa tự vận hành
 3. Đánh giá khoa học về vị trí tự vận hành

🔗 CHƯƠNG IV – Ma trận người tài

 1. Chuẩn bị trước khi mở rộng ma trận nhân tài
 2. Xây dựng và hợp tác ma trận nhân tài
 3. Chẩn đoán và tối ưu hóa ma trận nhân tài

🔗 CHƯƠNG V – Hoạt động tiếp thị

 1. Bố cục hoạt động tiếp thị
 2. Quản lý hoạt động tiếp thị
 3. Đánh giá các hoạt động tiếp thị

🔗 CHƯƠNG VI – KOL hàng đầu

 1. Giá trị hợp tác với KOL tick xanh hàng đầu
 2. Phương thức hợp tác chính với KOL hàng đầu
 3. Lộ trình hợp tác với KOL hàng đầu

🔗 Download Phần mở đầu (PDF)