1. Thống nhất tài khoản và shop TMĐT Tiktok

Tài khoản và shop là một là trận địa cơ bản để người bán hoàn thành toàn bộ chuỗi hoạt động TMĐT, bao gồm hai phần: tài khoản Tiktok và cửa hàng Tiktok. Trong đó, tài khoản Tiktok là trận địa tiếp thị của người bán, chủ yếu thực hiện các chức năng như tiếp thị thương hiệu, tiếp cận nội dung và tương tác với người hâm mộ. Tiktok shop là trận địa vận hành cửa hàng của người bán, chủ yếu thực hiện quản lý hàng hóa, thực hiện giao dịch, dịch vụ trước và sau bán hàng, v.v… Bằng cách liên kết tài khoản Tiktok một-một với Tiktok shop, người bán có thể quản lý tích hợp hiệu quả các hoạt động TMĐT của Tiktok và người tiêu dùng có thể có trải nghiệm một cửa hoàn chỉnh hơn trong quá trình mua sắm.

2. Cung ứng sản phẩm tốt

Trong kinh doanh TMĐT Tiktok, hàng hóa là phần cơ bản nhất, và sự phát triển kinh doanh của người bán bắt đầu từ việc kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Một mặt, sản phẩm chất lượng cao là nền tảng tạo nên sự tin tưởng lâu dài của người tiêu dùng đối với nhà bán, chỉ những sản phẩm tốt mới có thể tạo ra tần suất mua lại cao và danh tiếng sản phẩm tốt, từ đó thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng hơn nữa. Mặt khác, sản phẩm chất lượng cao là tiền đề để người bán và nhân tài tiến tới hợp tác. Một mặt người tài có trách nhiệm với người hâm mộ, yêu cầu về chất lượng sản phẩm thường rất khắt khe, mặt khác, sản phẩm tốt cũng là bảo chứng cho số liệu bán hàng do người tài mang lại. Do đó, chỉ những sản phẩm chất lượng cao và tốt mới có nhiều cơ hội hơn để các chuyên gia đến review và hiện thực hóa tăng trưởng kinh doanh với sự trợ giúp của sức mạnh của những người tài trên nền tảng.

3. Làm nội dung hay

Nội dung là cầu nối giữa người tiêu dùng và hàng hóa. Trong TMĐT Tiktok, sản phẩm được lồng ghép nội dung phong phú, có khả năng lan tỏa, giúp sản phẩm tiếp cận chính xác người tiêu dùng mục tiêu với nội dung lan tỏa. Và người tiêu dùng cũng hiểu sản phẩm bằng cách duyệt nội dung để đưa ra nhận định mua sắm của riêng mình. Chất lượng nội dung quyết định trực tiếp đến khả năng tiếp cận người tiêu dùng và kích thích sự quan tâm mua sắm của người tiêu dùng. Tạo nội dung tốt là ưu tiên hàng đầu của một doanh nghiệp TMĐT Tiktok tốt.

4. Nâng cao chất lượng dịch vụ

Dịch vụ trước bán hàng chất lượng có thể cải thiện hiệu quả khai thác traffic, đẩy nhanh chu kỳ tăng trưởng tích cực của doanh nghiệp và mang lại sự phát triển kinh doanh. Trong các kịch bản livestream hoặc video ngắn, mặc dù nội dung có thể kích thích mua sắm, nhưng nội dung đó không thể giải quyết các vấn đề được cá nhân hóa của một số lượng lớn người tiêu dùng, điều này có thể dẫn đến thất thoát tập khách hàng này…. Như đã đề cập ở trên, tăng trưởng kinh doanh của TMĐT Tiktok là tăng trưởng theo chu kỳ giống như quả cầu tuyết. Vai trò của trước bán hàng không chỉ là đảm nhận lưu lượng truy cập mà còn cải thiện tỷ lệ chuyển đổi và giá trị GPM, có thể giúp các cửa hàng thúc đẩy lưu lượng đề xuất, thúc đẩy chu kỳ tăng trưởng tích cực của doanh nghiệp.

Dịch vụ sau bán hàng chất lượng cao có thể giảm chi phí vận hành, giảm áp lực xử lý phát sinh và tiết kiệm chi phí vận hành. Một mặt, khả năng đáp ứng nhanh chóng của dịch vụ sau bán hàng có thể làm giảm sự nghi ngại của khách hàng về sản phẩm và giảm tỷ lệ hoàn đơn, do đó bảo toàn được doanh thu; mặt khác, dịch vụ sau bán hàng có thể nhanh chóng giải đáp và cải thiện việc xử lý các vấn đề về vận chuyển và trong quá trình sử dụng sản phẩm, cũng có thể cải thiện điểm số của cửa hàng và duy trì uy tín tích cực cho cửa hàng.

Dịch vụ chất lượng cao có thể cải thiện điểm trải nghiệm của cửa hàng. Điểm trải nghiệm là một hệ thống đánh giá quan trọng của TMĐT Tiktok về chất lượng dịch vụ cửa hàng. Mục tiêu của hệ thống này là đánh giá định lượng người bán dựa trên phản hồi của người tiêu dùng và chuẩn hóa hoạt động hàng ngày của người bán thông qua phần thưởng và hình phạt. Để tránh trải nghiệm mua sắm tồi tệ ảnh hưởng đến nhiều người tiêu dùng hơn, khi điểm trải nghiệm tại cửa hàng thấp, nó có thể ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập vào cửa hàng, bao gồm đề xuất về lưu lượng truy cập tự nhiên, bố trí kế hoạch quảng cáo và sự tham gia của các hoạt động nền tảng. Đồng thời, điểm trải nghiệm cũng là cơ sở quan trọng để người tiêu dùng đánh giá cửa hàng, điểm trải nghiệm thấp hơn cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi của người tiêu dùng khi mua sắm.

5. Hiểu về đầu tư quảng cáo


🔗 CHƯƠNG 1 – Nhận biết cơ bản và chuẩn bị tổ chức cho TMĐT Tiktok

🔗 Download (PDF) Chương 2: Xây dựng trận địa kinh doanh cơ bản cho người bán

🔗 CHƯƠNG 3 – Trận địa tự vận hành