1. Nhận biết về TMĐT Hứng thú

TMĐT Hứng thú là khao khát của mọi người về một cuộc sống tốt đẹp hơn dựa trên việc đáp ứng nhu cầu mua sắp của người tiêu dùng theo những mối quan tâm và sở thích được cá nhân hóa. TMĐT hứng thú nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và giải trí.

2. Tìm hiểu con đường kinh doanh của TMĐT Tiktok

Mô hình quả cầu tuyết của TMĐT Tiktok

Lấy năng lực tiếp nhận traffic chất lượng để đẩy thêm traffic

Trong TMĐT Tiktok, nếu bạn chỉ nhìn vào lộ trình của một đợt lưu lượng truy cập, về cơ bản nó là một chu trình phễu từ traffic tới chuyển đổi. Nhưng về lâu dài, sự tiếp nhận của đợt traffic trước có tác động đến việc cung cấp traffic đợt tiếp theo, khi số liệu chuyển đổi tốt, đề xuất phi tập trung sẽ đẩy nội dung đến nhiều người có cùng sở thích hơn, từ đó lưu lượng được mở rộng nhanh chóng và lưu lượng truy cập mới tiếp tục tạo ra dữ liệu chuyển đổi và kết quả tương ứng, mà việc tích lũy các dữ liệu này sẽ tiếp tục thúc đẩy phân phối lưu lượng truy cập nhiều hơn. Có thể nói, trong logic tăng trưởng của TMĐT hứng thú, lưu lượng truy cập, chuyển đổi và kết quả được mở rộng dần theo các chu trình, tạo thành một chu kỳ tăng trưởng quả cầu tuyết.

Lấy việc kinh doanh lâu dài để điều chỉnh traffic

Dữ liệu chuyển đổi và kết quả không chỉ mở rộng các nguồn traffic, nó còn có thể hiệu chỉnh nguồn lưu lượng. Sự khác biệt về dữ liệu chuyển đổi và kết quả được tạo ra bởi chân dung của những nhóm khách hàng khác nhau là cơ sở để hiệu chỉnh các nguồn lưu lượng. Đối với những nhóm khách hàng có số liệu tốt, phân phối nội dung sẽ tích cực tìm kiếm các nhóm người tương tự để nguồn lưu lượng truy cập ngày càng chính xác hơn, đồng thời tối ưu  hóa hiệu quả chuyển đổi và kết quả.Kinh doanh tốt có thể khiến chuyển hóa và kết qủa tạo đòn bẩy cho lưu lượng. Vì vậy, trong quá trình kinh doanh, người điều hành cần chú ý đến hiệu quả mọi mặt của doanh nghiệp để tiếp nhận lưu lượng, chỉ bằng cách này, doanh nghiệp mới có thể dần dần được mở rộng theo chu kỳ lặp đi lặp lại, từ đó thực hiện kinh doanh tăng trưởng theo mô hình quả cầu tuyết.

3. Xây dựng đội ngũ kinh doanh TMĐT Tiktok

4. Hiểu về sản phẩm nền tảng (tháng 7 năm 2021)


🔗 PHẦN MỞ ĐẦU

🔗 Download (PDF) Chương 1: Nhận biết cơ bản và chuẩn bị tổ chức cho TMĐT Tiktok

🔗 CHƯƠNG 2 – Xây dựng trận địa kinh doanh cơ bản cho người bán